Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Pravidla soutěže „Soutěž se sběratelskou sérií Deadstone Valley"

1) Společnost EP Line SE, IČ 282 48 163, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. H 30 (dále jen „oznamovatel“), společně s provozovateli obchodních distribučních sítí SPARKYS, HM Studio a Bambule pořádají reklamní akci, při které poskytují při nákupu pěti pět kusů jakéhokoli zboží Deadstone Valley v uvedených obchodních distribučních sítích šestý kus uvedeného zboží zdarma.

2) Oznamovatel v souvislosti s touto reklamní akcí pořádá následující soutěž nazvanou „Soutěž se sběratelskou sérií Deadstone Valley“ (dále jen „soutěž"), probíhající na území České republiky v termínu od 14. 3. 2015 do 31. 5. 2015 (dále jen „soutěžní období“).

3) Tato soutěž je určena všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4) Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří koupí pět kusů jakéhokoli zboží Deadstone Valley, v distribuční síti SPARKYS, HM Studio a Bambule, S nákupem prvního kusu tohoto zboží dostane účastník soutěžní kartu a s nákupem prvního a každého dalšího kusu výše uvedeného zboží dostane do této soutěžní karty po jednom razítku. Soutěžní kartu s vyplněnými údaji a přiloženými čitelnými kopiemi účtenek prokazujícími zakoupení požadovaného zboží Deadstone Valley pošle účastník v průběhu soutěžního období na adresu EP Line SE, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10. Obálku označí nápisem „Soutěž“.

5) Po celé soutěžní období se hraje o jednu hlavní cenu. Hlavní cenou je poukaz na jednorázový odběr hraček v hodnotě do 10.000,– Kč v distribuční síti HM Studio, SPARKYS a Bambule.

7) Slosování všech doručených a řádně vyplněných soutěžních karet proběhne v AK Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s. na adrese Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7, dne 15. 6. 2015 v 11:00.

8) Soutěžní karty, které nebudou obsahovat nákup výrobků dle těchto pravidel, případně takové, kde potřebné údaje budou nečitelné či nesrozumitelné, nebudou do slosování zařazeny. Stejně tak zásilky, které nebudou splňovat další podmínky soutěže, nebudou zařazeny do slosování.

9) Výhra bude výherci předána do 30 dnů od skončení soutěžního období.

10) Zakoupením výše uvedených výrobků a zasláním soutěžní karty vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb a souhlasí se zveřejněním svého jména v případě výhry hlavní ceny na internetových stránkách pořadatelů a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho odvolání.

11) Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost EP Line SE, IČ 282 48 163, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. H 30.

12) Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

13) Pořadatelé si vyhrazují právo soutěž ve kterémkoliv ohledu jakkoliv změnit, případně zcela zrušit.

14) V případě neshod mají pořadatelé právo konečného rozhodnutí. Vymáhání výher či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené.

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili