Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Pravidla Velké letní soutěže

1. Společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50348 (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „Velká letní soutěž“ (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito jejími pravidly ve velkém letním katalogu hraček SPARKYS.

2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 5. 5. 2015 do 30. 6. 2015 (dále jen „soutěžní období“).

3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří v soutěžním období koupí zboží v celkové hodnotě převyšující 800 Kč v kterékoliv prodejně distribuční sítě řetězců SPARKYS a HM Studio, zodpoví soutěžní otázku a zašlou čitelnou kopii účtenky prokazující zakoupení zboží spolu s odpovědí na otázku a s uvedením svého jména a příjmení, adresy, emailové adresy, telefonního čísla do 30. 6. 2015 (rozhodující je den podání vyznačený na zásilce a zároveň doručení zásilky do 3. 7. 2015) na adresu SPARKYS s.r.o., Kodaňská 46, 101 00 Praha 10. Obálku označí nápisem „Soutěž“.

5. Každý se může zúčastnit soutěže tolikrát, kolikrát učiní nákup zboží v hodnotě převyšující 800 Kč, kterým je účast v soutěži podmíněna. Zároveň každý jednotlivý nákup zboží (na který je vystavena jedna účtenka) opravňuje pouze k jedné účasti v soutěži (tj. jednorázový nákup zboží v hodnotě převyšující vícenásobek hodnoty 800 Kč nelze rozložit na více účastí v soutěži).

6. Soutěžní otázka zní: Kolik jsme v roce 2014 v kamenných prodejnách Sparkys a HM Studio obsloužili zákazníků?

7. Rozhodující pro určení správné odpovědi je počet vydaných účtenek ve všech kamenných prodejnách distribučních sítí SPARKYS a HM Studio. Účastníkům soutěže je dána nápověda: „V kamenných prodejnách Sparkys a HM Studio každý týden obsloužíme více než 25 000 zákazníků.“

8. Cenami v soutěži jsou: Hlavní cena – poukázka na letní dovolenou v hodnotě 60.000,– Kč od CK Čedok, 2. cena – poukaz na jednorázový nákup hraček v hodnotě do 5.000,– Kč v distribuční síti SPARKYS a HM Studio, 3. cena – poukaz na jednorázový nákup hraček v hodnotě do 3.000,– Kč v distribuční síti SPARKYS a HM Studio, 4. cena – poukaz na jednorázový nákup hraček v hodnotě do 2.000,– Kč v distribuční síti SPARKYS a HM Studio.

9. V souvislosti se soutěží pořádá společnost SPARKYS s.r.o. reklamní akci, při které každý, kdo v soutěžním období v kterékoliv prodejně distribučních sítí SPARKYS a HM Studio koupí zboží v celkové hodnotě převyšující 800 Kč, získá slevu 1.000 Kč z aktuální ceny leteckých pobytových zájezdů CK Čedok na LÉTO 2015 na zájezdy s Dětským klubem Čedog za podmínek, uvedených v příloze na konci těchto pravidel soutěže. Pro získání slevy musí účtenku od tohoto nákupu předložit v CK Čedok. Možnost získání slevy platí do 1.7. 2015.

10. Bližší specifikace hlavní ceny: Poukázka opravňuje k výběru zahraničního leteckého zájezdu do TURECKA – BODRUM z katalogu Čedoku Turecko pro léto 2015 v celkové hodnotě 60.000,– Kč. Poukázku je možno uplatnit výhradně ve vlastních cestovních kancelářích Čedoku v České republice. V zájmu bezproblémového výběru doporučujeme rezervovat zvolený zájezd co nejdříve. Cenový rozdíl nad limit poukázky je možno hradit v hotovosti přímo v cestovní kanceláři Čedoku. Poukázku lze uplatnit při zakoupení zájezdu (skládání první zálohy), nikoliv zpětně na dříve zakoupený zájezd. Na poukázku se vztahují základní katalogové ceny zájezdu, nelze ji sčítat s jinými slevami Čedoku, např. včasný nákup, v poslední minutě, apod. Plnou ani částečnou hodnotu poukázky nelze proplácet v hotovosti.

11. Hlavní cenu získá účastník soutěže, který správně zodpoví soutěžní otázku. Nezodpoví-li soutěžní otázku správně žádný z účastníků soutěže, získá hlavní cenu ten, jehož odpověď je nejbližší správné odpovědi. Zodpoví-li soutěžní otázku správně více účastníků soutěže (případně bude-li více účastníků soutěže, jejichž odpověď bude správné odpovědi nejbližší podle věty druhé tohoto bodu), získá cenu ten z nich, kdo nejdříve učinil nákup v hodnotě převyšující 800 Kč, zakládající jeho účast v soutěži (rozhodující je datum a čas na účtence). Podle stejných kritérií se určí výherci dalších cen v pořadí, tj. nejprve se posuzuje správnost odpovědi a při více správných odpovědích nebo více odpovědích stejně vzdálených správné odpovědi rozhoduje datum a čas nákupu.

12. Do soutěže nebudou zařazeny zásilky, které nebudou obsahovat povinné kontaktní údaje, nebo budou tyto údaje nečitelné, dále zásilky, které nebudou obsahovat odpověď na soutěžní otázku, zásilky, které nebudou prokazovat nákup zboží dle těchto pravidel, případně takové, kde potřebné údaje budou nečitelné či nesrozumitelné. Stejně tak zásilky, které nebudou splňovat další podmínky soutěže, nebudou zařazeny do soutěže.

13. Vyhodnocení odpovědí v soutěži proběhne dne 7. 7. 2015.

14. Výherci budou uveřejněni 7. 7. 2015 na webových stránkách www.sparkys.cz a www.hmstudio.cz. Jednotliví výherci budou vyrozuměni pomocí uvedených kontaktních údajů. Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena udělena dalšímu v pořadí.

15. Výhry budou výhercům předány osobně na adrese SPARKYS s.r.o., Kodaňská 46, Praha 10.

16. Zasláním kopie účtenky spolu se soutěžní odpovědí vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a pro marketingové účely. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na internetových stránkách a facebooku pořadatele a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného odvolání.

17. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50348.

18. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

19. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu.

20. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Vymáhání výher či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené.


Příloha pravidel soutěže – Podmínky pro slevu 1.000 Kč z aktuální ceny leteckých pobytových zájezdů CK Čedok na léto 2015 na zájezdy s Dětským klubem Čedog:

Slevu lze uplatnit na zájezdy uvedené níže. Sleva platí nejpozději do 1. 7. 2015. Slevu 1000,– Kč lze uplatnit výhradně ve kmenových pobočkách CK Čedok, a to při zakoupení zájezdu (složení zálohy), tj. nelze ji využít zpětně ke dříve zakoupeným zájezdům. Na jednu rezervaci (zakoupený zájezd) pro 2 nebo více společně cestujících osob lze využít nejvýše jednu slevu (maximální sleva na rezervaci je 1000,– Kč). Slevu 1000,– Kč nelze použít pro zájezd jedné samostatně cestující osoby. Slevu 1000,– Kč lze využít k nákupu zájezdu za katalogové (ceníkové) ceny, k nákupu zájezdů s „Letními slevami“ a pro nákup zájezdu za ceny v poslední minutě. Slevu nelze sčítat (kombinovat, použít současně) s jinými zde neuvedenými slevami. Zájezd nelze hradit hodnotovými nebo dárkovými poukazy. Slevu 1000,– Kč lze uplatnit do vyprodání vyčleněné kapacity zájezdů pro tuto akci, nejpozději však do 1. 7. 2015.

Postup při nárokování slevy: Při rezervaci zájezdu ve vlastní pobočce Čedoku stačí předložit účtenku za nákup přesahující 800 Kč z obchodní sítě SPARKYS či HM Studio.


Zájezdy, na které lze slevu 1000 Kč uplatnit

Řecko

Korfu – Moraitika
Hotel MESSONGHI BEACH

Rhodos – Kolymbia
Hotel DELFINIA

Kréta – Hersonissos
Hotel STAR BEACH VILLAGE

Zakynthos – Laganas


Bulharsko

Primorsko
Hotel BELICA

Slunečné pobřeží
Hotel KOTVA


Severní Kypr

Kyrenia
Hotel ACAPULCO RESORT


Turecko

Turecká riviéra – Konakli
Hotel GANITA GARDEN


Seznam hotelů s popisem naleznete na stránkách www.cedog.cz Informace o zájezdech CK Čedok: volejte zdarma: 800 112 112 | info@cedok.cz | www.cedok.cz | www.cedog.cz

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili