Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Pravidla akce s „tombolou“ na Pigyádě 2018

Pravidla akce s „tombolou“ na Pigyádě 2018

Účastníkem akce se může stát fyzická osoba mladší 18 let

Pravidla akce s „tombolou“ na Pigyádě 2018

 1. Společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50348 (dále jen „pořadatel“) pořádá v rámci akce Pigyáda 2018 akci s „tombolou“ (dále jen „akce"). Akce je vyhlášena zveřejněním informací o akci spolu s těmito jejími pravidly na webových stránkách www.sparkys.cz a v místě pořádání akce.
 2. Akce probíhá v rámci akce Pigyáda 2018 v parku Mirakulum v Milovicích, ul. Topolová 629, v termínu od 19. 5. 2018 do 20. 5. 2018.
 3. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba mladší 18 let.
 4. Děti mladší 15 let se mohou stát účastníky akce pouze se souhlasem svých zákonných zástupců. Zákonný zástupce dítěte mladšího 15 let musí svůj souhlas s účastí zastupovaného dítěte potvrdit na účastnickém kuponu, kterým se zastupované dítě přihlašuje do akce. Zákonný zástupce potvrzením na účastnickém kuponu vyjadřuje také svůj souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka akce. Pořadatel může osobu, jež účastníku akce potvrdila souhlas z pozice zákonného zástupce, požádat, aby doložila, že je zákonným zástupcem dítěte. Nepodaří-li se pořadateli totožnost zákonného zástupce ověřit, neumožní zastupovanému dítěti účast na akci.
 5. Do akce se účastník akce přihlašuje vyplněním a odevzdáním účastnického kuponu při absolvování soutěží na stánku SPARKYS na akci Pigyáda 2018. Účastník akce na kuponu vyplňuje své jméno, příjmení a e-mailovou adresu.
 6. Na konci každého dne trvání akce bude z odevzdaných kuponů vylosováno 10, kteří získají ceny. Ceny budou předány v místě propagačního stánku Sparkys. Přítomným výhercům bude cena předána na místě, těm, co přítomni nebudou, bude zasláno oznámení o výhře a výhru si vyzvednou na prodejně Sparkys.
 7. Cenami v akci jsou každý den 10× Medvídek SPARKYS, 25cm.
 8. Výherci budou uveřejněni na webových stránkách www.sparkys.cz a na facebooku Sparkys. Jednotliví výherci budou vyrozuměni na uvedenou e-mailovou adresu.
 9. Pořadatel, společnost Sparkys s.r.o., se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 25109324, je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů, poskytnutých účastníky akce.
 10. Pořadatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa účastníka akce z důvodu nezbytnosti pro plnění ze strany správce vůči subjektu údajů za účelem předání výhry.
 11. Při vyplnění a odevzdání kuponu vyjadřuje účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa pro účely zasílání obchodních sdělení, nabízení obchodu nebo služeb, zasílání občasných newsletterů správcem a společnostmi majetkově propojenými se správcem. Správce může poskytnuté údaje předat jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje pro tyto účely poskytnout, jejich poskytnutí je však podmínkou pro účast na akci. Souhlas se uděluje na dobu 10 let. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat písemně na adrese Sparkys s.r.o., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 nebo emailem zaslaným na adresu info@sparkys.cz.
 12. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa budou dále zpracovávány pro účely přímého marketingu z důvodu oprávněného zájmu správce. Oprávněným zájmem správce je zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 13. Zpracování osobních údajů může být prováděno prostřednictvím smluvních partnerů správce. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz osobních údajů, právo získat osobní údaje, jež poskytl správci, v přiměřeném formátu k předání jinému správci (právo na přenositelnost údajů), právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro přímý marketing a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 14. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 15. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla akce, případně akci zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by účastníkům akce nebo zájemcům o účast v akci případně v souvislosti s touto akcí vznikly.
 16. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Na poskytnutí ceny není právní nárok. Vymáhání cen či účasti v akci právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny nelze vyplatit v penězích.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili