SOUTĚŽ o stavebnice LEGO® Friends

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYFOŤ SE S LAVIČKOU LEGO® FRIENDS“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel soutěže „Vyfoť se s LAVIČKOU LEGO® Friends“ („soutěž“) na území České republiky.

1.2. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat ve smyslu těchto úplných pravidel soutěže („pravidla“).

1.3. Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla průběžně měnit. Případná změna je účinná jejím vyhlášením.

2. Pořadatel a organizátor

2.1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost SPARKYS s.r.o., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze, oddíl C,    vložka 50368 („pořadatel“).

3. Termín a místo konání soutěže

3.1. Soutěž probíhá v termínu ode dne 1. 3. 2023 00:00:00 do dne 10. 4. 2023 23:59:59 („doba konání soutěže“).

3.2. Soutěž probíhá na území České republiky („místo konání soutěže“) na prodejně v OC Sparkys Palladium.

3.3. Losování proběhne 11. 4. 2023 ve SPARKYS s.r.o., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín. Vylosovány budou celkem 3 vítězné fotky.

4. Účastníci soutěže

4.1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba, která se vyfotí na lavičce LEGO® Friends před prodejnou Sparkys v OC Palladium. Účastníkům soutěže pak stačí nasdílet své fotky na Facebooku nebo Instagramu a označit hashtagem #sparkyslavicka.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a zadavatele, jakož i osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

4.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá  organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným účelům. Soutěžící bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany takového soutěžícího či další osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

5. Zapojení do soutěže

5.1. Každý zájemce, který se bude chtít do soutěže zapojit, se musí vyfotit na lavičce LEGO® Friends před prodejnou Sparkys v OC Palladium. Svou fotku, pak musí nasdílet na Facebook nebo Instagramu a označit ji hashtagem #sparkyslavicka.

6. Výhry v soutěži

6.1. Celkem budou vylosovány 3 výherci, kteří obdrží jednu ze stavebnic LEGO® Friends 41730 Dům Autumn v hodnotě 1 699,90,-Kč.

7. Určení výherců a předání výher

7.1. Výherci jsou určováni losováním.

7.2. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.

7.3. Výherci budou vyhlášeni na Facebooku a Instagramu, přes který se s nimi spojíme.

7.4. Nepodaří-li se s výhercem spojit, propadá výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit jinému soutěžícímu, popř. ji užít k jiným účelům.

7.5. Výhry budou po domluvě poslány, přímo výhercům na adresu.

7.6. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Správcem shromážděných osobních údajů je pořadatel;

8.2. Kontaktní údaje správce společnost SPARKYS s.r.o., Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50368

8.3. Účelem shromažďování osobních údajů je realizace soutěže, její organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a následné předání výher;

8.4. Právním základem je oprávněný zájem, přičemž tento je založen na skutečnosti, že správce má zájem odměnit své zákazníky za jejich aktivitu. Soutěžící má právo toto zpracování osobních údajů odmítnout. Zpracování bude v takovém případě ihned ukončeno, avšak tímto bude ukončena také účast soutěžícího v soutěži.

8.5. Elektronické zprávy zasílané z důvodu nezbytného kontaktování soutěžících/výherců jsou zasílány na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti, přičemž pokud toto soutěžící odmítl, nesplňuje podmínky pro účast v soutěži a bude ze soutěže vyřazen.

8.6. Doba zpracování je doba trvání samotné soutěže a následná doba v trvání 6 měsíců po skončení soutěže sloužící k řádnému doručení všech výher. Po skončení této doby budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Ochrana osobních údajů“ dostupný na  https://www.sparkys.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

8.7. Práva účastníků soutěže: právo na námitky proti zpracování osobních údajů, přístup, oprava, či výmaz těchto údajů,  jakož i další práva daná příslušnými právními předpisy.

8.8. Více informací o zpracování, příjemcích a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Ochrana osobních údajů“ dostupném na https://www.sparkys.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Soutěžící uveřejněním své fotky na Facebooku a Instagramu, uděluje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

9.2. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na internetových stránkách  https://www.sparkys.cz/

9.3. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

9.4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.

9.5. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

9.6. Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

9.7. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

9.8. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže uložen u pořadatele a na webu www.sparkys.cz.

Naposledy přidané

Nejlepší hračky pro holky: Podporujte kreativitu a učení

Jako rodič chcete své dceři darovat takové hračky, které nejenom zaujmou, ale také podpoří její...

TOP hračky pro kluky - Co jim nesmí chybět?

V tomto článku vám přinášíme průvodce top hračkami pro kluky, aby váš výběr byl co nejsnadnější a...
Nahoru