Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

LEGO pro dospělé
LEGO pro dospělé

Pravidla Sparkys VIP Klubu

 1. Sparkys VIP Klub je založen na principu věrnostního programu společnosti SPARKYS s.r.o., jehož cílem je zkvalitnění poskytovaných služeb a možnost poskytování speciálních výhod zákazníkům, kteří pravidelně nakupují u Sparkys. Akce probíhá na území České republiky a její trvání není časově omezeno.
 2. Zřizovatelem a organizátorem Sparkys VIP Klubu je společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 50368 (dále jen „společnost Sparkys“).
 3. Členství ve Sparkys VIP Klubu je dobrovolné a je určeno jakékoli fyzické osobě starší 18 let, která souhlasí s pravidly Sparkys VIP Klubu a jejíž trvalé bydliště je v zemi, ve které není zákony této země členství v programech tohoto typu výslovně zakázáno. Členství je bezplatné.
 4. Členem Sparkys VIP Klubu se může stát každý, kdo vyplní registrační kartu v kamenném obchodě společnosti Sparkys nebo řetězce HM Studio nebo vyplní elektronickou registrační kartu na internetovém obchodě společnosti Sparkys www.sparkys.cz. Svým podpisem registrační karty nebo zaškrtnutím příslušného políčka při registraci prostřednictvím internetových stránek stvrzuje skutečnost, že byl seznámen s pravidly Sparkys VIP Klubu a souhlasí s nimi. Členství vzniká k datu uvedenému na platné registrační kartě, v případě registrace prostřednictvím internetových stránek dnem registrace.
 5. Při registraci do Sparkys VIP Klubu v kamenném obchodě obdrží člen po předání řádně vyplněné registrační karty svou VIP kartu. Na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v registrační kartě, obdrží do 48 hodin e-mailovou zprávu s aktivačním odkazem, po jehož otevření je zákazník proveden dokončením registrace. Platnost aktivačního odkazu je 14 dní. Teprve po této aktivaci může člen Sparkys VIP Klubu čerpat klubové odměny.
 6. V případě registrace na internetových stránkách www.sparkys.cz musí zákazník navštívit jakoukoliv prodejnu Sparkys nebo HM Studio a uskutečnit nákup v hodnotě alespoň 200 Kč, aby mu byla VIP karta vystavena.
 7. Při registraci sdělí zákazník své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo. Sdělení dalších údajů (např. jméno a datum narození dítěte) může být nutným předpokladem užívání některých výhod členství ve Sparkys VIP Klubu (např. dárek k narozeninám dítěte).
 8. Při obdržení více registračních karet od jedné osoby lze akceptovat pouze jednu registrační kartu, a to první doručenou.
 9. Při každém nákupu v prodejnách obchodního řetězce Sparkys nebo HM Studio nebo v internetovém obchodě www.sparkys.cz můžou členové Sparkys VIP Klubu získat „Sparkys kačky“. Za každých celých 200 Kč hodnoty nákupu získá člen Sparkys VIP Klubu na své členské konto 5 Sparkys kaček.

  Při nákupu v kamenném obchodě společnosti Sparkys nebo HM Studio je připsání Sparkys kaček podmíněno předložením Sparkys VIP karty, při nákupu v internetovém obchodě je připsání Sparkys kaček podmíněno přihlášením k členskému účtu. Při odstoupení od kupní smlouvy, na základě které byly členovi Sparkys VIP Klubu připsány Sparkys kačky, si společnost Sparkys vyhrazuje právo odebrat odpovídající počet Sparkys kaček z členského konta zákazníka.

 10. Získané Sparkys kačky mohou být uplatněny na další nákupy v obchodech Sparkys nebo HM Studio nebo na www.sparkys.cz. Každá Sparkys kačka má platební hodnotu 1 Kč. Pro uplatnění získaných Sparkys kaček musí mít člen Sparkys VIP Klubu na svém členském kontě 100 nebo více Sparkys kaček.

  Uplatnit lze vždy celých 100 Sparkys kaček (nebo násobek 100). Je-li hodnota nákupu nižší než počet uplatněných Sparkys kaček, přebývající Sparkys kačky se nevracejí ani se nevrací hotovost. Sparkys kačky nelze vyměnit za peněžní hotovost. Při odstoupení od smlouvy při nákupu v internetovém obchodě www.sparkys.cz, na jehož zaplacení zákazník uplatnil Sparkys kačky, si společnost Sparkys vyhrazuje právo nepřipsat příslušný počet Sparkys kaček zpět na členské konto zákazníka.

 11. Po dokončení registrace ve Sparkys VIP Klubu získá nový člen Sparkys VIP Klubu na svůj členský účet 30 Sparkys kaček.

  Poznámka: pokud zákazník zažádá o převod Sparkys bodů do programu OK PLUS v průběhu měsíce, body mu budou převedeny až následující měsíc.

 12. Člen Sparkys VIP Klubu může využívat speciální akční klubové ceny u vybraného zboží, platné pouze pro členy Sparkys VIP Klubu.
 13. Členovi Sparkys VIP Klubu, který s použitím VIP karty uskuteční alespoň dva nákupy za rok, je 2× ročně zdarma zasílán katalog s aktuální nabídkou na jeho korespondenční adresu.
 14. Člen Sparkys VIP Klubu ztrácí výhody, je-li déle než 2 roky neaktivní. Za neaktivního se považuje člen Sparkys VIP Klubu, který po dobu 1 roku učiní s použitím své VIP karty méně, než dva nákupy.

  Vyplní-li člen Sparkys VIP Klubu údaje o svém dítěti či dětech (jméno, příjmení, datum narození), obdrží dítě k narozeninám jako dárek slevu 20 % a dopravu zdarma na nákup v internetovém obchodě www.sparkys.cz. Platnost narozeninového poukazu je 14 dní. Za zapsání dítěte obdrží člen Sparkys VIP Klubu na svůj členský účet 5 Sparkys kaček.

  Výhody pro držitele Sparkys VIP karty vázané na předložení VIP karty (tj. zejména sbírání Sparkys kaček za uskutečněné nákupy a uplatňování nasbíraných Sparkys kaček na další nákupy nebo nakupování za speciální klubové ceny) se poskytují pouze při předložení VIP karty.

 15. V případě ztráty VIP karty může člen Sparkys VIP Klubu požádat o vydání duplikátu VIP karty na elektronické adrese info@sparkys.cz. Poté mu bude duplikát zaslán poštou na adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu a původní karta bude zablokována.
 16. Pokud člen Sparkys VIP Klubu bude 2 roky neaktivní, budou mu Sparkys kačky odečteny z jeho konta. Za neaktivního se považuje člen Sparkys VIP Klubu, který po uvedenou dobu 2 roky neučiní s použitím své VIP karty žádný nákup.
 17. Odměny vložené do akce nelze vymáhat soudní cestou.
 18. Společnost Sparkys nenese odpovědnost za možné zneužití ztracené VIP karty.
 19. Společnost Sparkys nepřebírá vůči členům Sparkys VIP Klubu žádné jiné závazky a ti nemají nárok na žádná jiná plnění ze strany společnosti Sparkys než uvedená v těchto pravidlech. Společnost Sparkys neodpovídá za škody způsobené používáním či manipulací s předměty získanými na základě účasti ve Sparkys VIP Klubu.
 20. Svým podpisem registrační karty nebo zaškrtnutím příslušného políčka při registraci prostřednictvím internetových stránek vyjadřuje člen Sparkys VIP Klubu souhlas s pravidly a podmínkami Sparkys VIP Klubu a se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely poskytování výhod zákaznického věrnostního klubu, specifikovaných v těchto pravidlech klubu, pro účely zasílání zboží objednaného v internetovém obchodě správce a pro obchodní a marketingové účely správce. Zároveň člen Sparkys VIP Klubu vyjadřuje souhlas s tím, aby jím uvedené údaje byly zpracovány prostřednictvím smluvních partnerů, které správce zpracováním osobních údajů pověří.

  Správcem je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů společnost Sparkys. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené členem Sparkys VIP Klubu při registraci do klubu v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, případně jméno, příjmení a datum narození dítěte pro účely předání dárku k narozeninám dítěte. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, poskytnutí údajů v potřebném rozsahu je však podmínkou pro poskytování některých služeb a pro členství ve Sparkys VIP Klubu.

  Člen Sparkys VIP Klubu má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování, jakož i další práva podle ustanovení § 21 zák. č. 101/2000 Sb. Změny může člen Sparkys VIP Klubu učinit v uživatelském rozhraní po přihlášení do svého uživatelského účtu, písemně na adrese Sparkys s.r.o., VIP Klub, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 nebo emailem zaslaným na adresu info@sparkys.cz.

 21. Členství ve Sparkys VIP Klubu zaniká z důvodu úmyslného uvedení nesprávných údajů při registraci do Sparkys VIP Klubu nebo při správě členského účtu, při zneužití výhod, které Sparkys VIP Klub poskytuje, nebo na žádost člena.
 22. Ke dni ukončení členství ve Sparkys VIP Klubu zanikají vůči společnosti Sparkys veškeré nároky, vyplývající z členství ve Sparkys VIP Klubu. V případě ukončení členství na žádost člena má končící člen Sparkys VIP Klubu lhůtu 3 měsíce na uplatnění nasbíraných „100kaček“; zbylé kačky, nedosahující celkového počtu 100, propadají. V ostatních uvedených způsobech ukončení členství propadají končícímu členovi všechny kačky.
 23. Zřizovatel Sparkys VIP Klubu si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit akci či změnit pravidla Sparkys VIP Klubu, a to bez předchozího oznámení. V případě ukončení činnosti Sparkys VIP Klubu bude členům Klubu poskytnuta lhůta nejméně 3 měsíce k dospoření chybějících kaček a uplatnění dosažených „100kaček“.
 24. Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 1. 2016.
Zpět ke Sparkys VIP Klubu

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili