Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

Jarní novinky COOL CLUB
Jarní novinky COOL CLUB

Pravidla Velké letní soutěže 2016

Pravidla Velké letní soutěže 2016

Nakupte v období od 5. 5. do 31. 8. 2016 nad 250 Kč v kamenných obchodech Sparkys. Složte básničku na téma hračky a spolu se scanem účtenky nám ji pošlete na adresu soutez@sparkys.cz. Nejlepší básničky se stanou součástí našeho příštího katalogu, uveřejníme je na našem facebooku a samozřejmě pět nejlepších odměníme lákavými cenami. Na vaše dílka se už moc těšíme!

Pravidla soutěže „(Velká letní soutěž)“

 1. Společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, PSČ 101 00, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50348 a společnost HM Studio, HM Studio, a.s. Průmyslová 504, 250 70 Postřižín, IČ: 28220854, DIČ: CZ28220854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 13687 (dále jen „pořadatelé“) pořádají soutěž „(Velká letní soutěž)“ (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito jejími pravidly ve velkém letním katalogu hraček SPARKYS
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 5. 5. 2016 do 31. 8. 2016 (dále jen „soutěžní období“).
 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit spotřebitelé, kteří v soutěžním období koupí zboží v celkové hodnotě převyšující 250 Kč v kterékoliv prodejně distribuční sítě řetězců SPARKYS a HM Studio, složí básničku na téma hračky a zašlou čitelný scan účtenky prokazující zakoupení zboží spolu s uvedením svého jména a příjmení, adresy, emailové adresy, telefonického spojení do 31. 8. 2016 na emailovou adresu: soutez@sparkys.cz. Každý se může zúčastnit soutěže tolikrát, kolikrát učiní nákup zboží v hodnotě převyšující 250 Kč, kterým je účast v soutěži podmíněna. Zároveň každý jednotlivý nákup zboží (na který je vystavena jedna účtenka) opravňuje pouze k jedné účasti v soutěži (tj. jednorázový nákup zboží v hodnotě převyšující vícenásobek hodnoty 250 Kč nelze rozložit na více účastí v soutěži).
 5. Cenami v soutěži jsou:
  • Vstupné pro celou školní třídu do Království železnic v Praze.
  • Rodinné vstupné na muzikál The Adams Family v Hudebním divadle Karlín, včetně odpoledne v zákulisí s herci z muzikálu.
  • Poukaz na odběr hraček v hodnotě 5000 Kč v síti Sparkys či HM Studio.
  • Poukaz na odběr hraček v hodnotě 3000 Kč v síti Sparkys či HM Studio.
  • Poukaz na odběr hraček v hodnotě 2000 Kč v síti Sparkys či HM Studio.
 6. Bližší specifikace hlavní ceny: Poukázka na vstupné pro celou třídu do Království železnic v Praze, Stroupežnického 23. Za tuto poukázku bude v pokladně expozice vydán odpovídající počet vstupenek pro jednu školní třídu a pedagogický doprovod. Školní třídou se rozumí maximálně 35 dětí do 18 let + max. 3 dospělí doprovodu. Poukázka platí do 30. 12. 2016.
 7. Hlavní cenu získá účastník soutěže, jehož básnička na téma hračky bude vyhodnocena porotou z řad pořadatele jako nejlepší, a který učinil nákup v hodnotě převyšující 250 Kč, zakládající jeho účast v soutěži. Podle stejných kritérií se určí výherci dalších cen v pořadí.
 8. Do soutěže nebudou zařazeny zásilky, které nebudou obsahovat povinné kontaktní údaje, nebo budou tyto údaje nečitelné, dále zásilky, které nebudou obsahovat básničku na téma hračky, zásilky, které nebudou prokazovat nákup zboží dle těchto pravidel, případně takové, kde potřebné údaje budou nečitelné či nesrozumitelné. Stejně tak zásilky, které nebudou splňovat další podmínky soutěže, nebudou zařazeny do soutěže.
 9. Vyhodnocení soutěže proběhne dne 15.9.2016.
 10. Výherci budou uveřejněni 16. 9. 2016 na webových stránkách www.sparkys.cz a www.hmstudio.cz. Vyrozuměni budou pomocí uvedených kontaktních údajů. Pokud se s výhercem nepodaří spojit do jednoho týdne od uveřejnění výsledků, bude cena udělena dalšímu v pořadí.
 11. Výhry budou výhercům předány osobně na adrese Sparkys, Kodaňská 46, Praha 10.
 12. Zasláním kopie účtenky spolu se soutěžní básničkou vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem předání výhry a pro marketingové účely. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na internetových stránkách a facebooku pořadatelů a ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Zároveň dává souhlas se zveřejněním zaslané básničky na internetových stránkách a FB pořadatelů soutěže a taktéž ve Vánočním katalogu pro rok 2016. Tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, a to až do jeho písemného odvolání.
 13. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost SPARKYS s.r.o. se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46, PSČ 101 00, IČ: 25109324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 50348 a společnost HM Studio, HM Studio, a.s. Průmyslová 504, 250 70 Postřižín, IČ: 28220854, DIČ: CZ28220854, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 13687.
 14. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na své náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.
 15. Pořadatelé si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu.
 16. V případě neshod mají pořadatelé právo konečného rozhodnutí. Vymáhání výher či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili