Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

0 Kč 0 položek

Košík

Dům hraček Sparkys - jedním klikem hračky pro holky a pro kluky

LEGO dárek
LEGO katalog 2021/1

Pravidla Disney

Pravidla Disney

Soutěž s princeznou Locikou

Pravidla Soutěže s princeznou Locikou

 1. Společnost WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 01625161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 19096 (dále jen „pořadatel“) pořádá Soutěž s princeznou Locikou (dále jen „soutěž"). Soutěž je vyhlášena zveřejněním informací o soutěži spolu s těmito jejími pravidly na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky, v termínu od 16. 4. 2018 do 31. 5. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“).
 3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba mladší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky.
 4. Děti mladší 15 let se mohou stát účastníky soutěže pouze se souhlasem svých zákonných zástupců. Účastník soutěže mladší 15 let svým přihlášením do soutěže potvrzuje, že má k účasti souhlas svého zákonného zástupce. Tento souhlas zákonného zástupce s účastí zastupovaného dítěte v soutěže v sobě zahrnuje i souhlas s pravidly soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže. Pořadatel si může s využitím e-mailové adresy, vyplněné účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže, vyžádat kontakt na jeho zákonného zástupce za účelem ověření souhlasu zákonného zástupce s účastí zastupovaného dítěte v soutěži, souhlasu s pravidly soutěže a souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka soutěže. Nepodaří-li se pořadateli se zákonným zástupcem tímto způsobem spojit, bude nucen daného účastníka ze soutěže vyřadit, o čemž jej neprodleně informuje zprávou zaslanou na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 5. Každý týden v době trvání soutěže uveřejní pořadatel na webových stránkách www.bambule.cz, www.sparkys.cz a na facebookových profilech Království hraček Bambule www.facebook.com/hrac­kybambule/ a Království hraček Sparkys www.facebook.com/spar­kyshracky soutěžní otázku, týkající se seriálu Disney, Na vlásku. Soutěžící budou soutěžní otázku zodpovídat přes webový formulář, dostupný na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz. Soutěžící se přihlašují do soutěže odesláním formuláře s vyplněným svým jménem, příjmením, e-mailovou adresou a městem (obcí) bydliště a svou odpovědí na soutěžní otázku.
 6. Každý se může zúčastnit soutěže nejvýše jednou v každém soutěžním týdnu.
 7. Na konci každého týdne trvání soutěže bude z účastníků soutěže, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku v daném týdnu, vylosováno 15 výherců, kteří získají ceny.
 8. Cenami v soutěži pro každý soutěžní týden jsou: panenky Disney Princess (DPR Classic Fashion Doll).
 9. Po skončení soutěže bude ze všech účastníků soutěže vylosován výherce hlavní výhry, kterou je tablet Samsung Galaxy Tab E. Přestože se mohli účastníci soutěže zúčastnit soutěže a zodpovídat soutěžní otázku každý soutěžní týden, do slosování o hlavní cenu budou zařazeni pouze jednou.
 10. Výherci budou uveřejněni na webových stránkách www.sparkys.cz a www.bambule.cz a na facebooku Sparkys a Bambule vždy bez zbytečného odkladu po týdenním resp. po závěrečném hlavním slosování. Jednotliví výherci budou bez zbytečného odkladu po vylosování vyrozuměni na uvedenou e mailovou adresu. Pokud se s výhercem nepodaří ani po opakovaném pokusu spojit do jednoho týdne od odeslání vyrozumění, bude cena udělena nově vylosovanému náhradnímu výherci. Výhry budou výhercům předány osobně v sídle firmy Wormelen nebo prostřednictvím kurýra.
 11. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce svůj souhlas s pravidly soutěže.
 12. Přihlášením do soutěže (tj. odesláním vyplněného formuláře) vyjadřuje účastník soutěže nebo jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) v rozsahu jméno, příjmení, město (obec) bydliště, e-mailová adresa za účelem předání výhry a pro účely zasílání newsletterů, nabízení obchodu nebo služeb a pro další obchodní a marketingové účely správce a společností majetkově propojených se správcem. Dále účastník soutěže resp. jeho zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním jména a příjmení v případě výhry na internetových stránkách a na facebooku v rámci vyhlášení výsledků soutěže. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Správcem ve smyslu ZOOÚ je společnost WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, IČ: 01625161. Zpra­cování může být prováděno prostřednictvím smluvních partnerů správce. Správce může poskytnuté údaje předat jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, je však podmínkou pro účast v soutěži. Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a v případě, že se domnívá, že zpracování jeho údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu, případně se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Tento souhlas lze písemně odvolat na adrese WORMELEN group a.s. se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice nebo emailem zaslaným na adresu info@sparkys.cz nebo info@alltoys.cz.
 13. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, případně soutěž zcela zrušit, a to bez udání důvodu a bez nároku na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by účastníkům soutěže nebo zájemcům o účast v soutěži případně v souvislosti s touto soutěží vznikly.
 15. V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí. Na poskytnutí ceny není právní nárok. Vymáhání cen či účasti v soutěži právní cestou je vyloučené. Hodnotu ceny nelze vyplatit v penězích.
Zpět na novinky

Přidáno do košíku

Produkt byl úspěšně přidán do košíku
ks

Ostatní také zakoupili